(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา บัดนี้-31ต.ค.60

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 13 อัตรา

1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ( 1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา มีประสบการณ์ตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 ( 1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านประชาสัมพันธ์

4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. พยาบาล (ราชบุรี) (1 อัตรา)
– เพศหญิง วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. พยาบาล (กทม) (2 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

8. นักโภชนาการ (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาหารโภชนาการ หรือเทียบเท่า

9. นักเทคนิคการแพทย์ (ราชบุรี) (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี

11. ผู้ช่วยนักโภชนาการ (1 อัตรา)
– เพศหญิง-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *