คลังเก็บป้ายกำกับ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.9-20ตุลาคม 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ,ชลบุรี,สงขลา,นครสวรรค์) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรกรรม ทางปัศุสัตว์ ประมง ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 9-20 ต.ค.60