คลังเก็บป้ายกำกับ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31 ตุลาคม 2560

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
– วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา

4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)

5. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– วุฒิ ม.3-ม.6 (เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี)

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
– วุฒิ ม.3-ม.6 หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ วุฒิ ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– วุฒิ ม.3-ม.6

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2354-7025 ต่อ 1518