คลังเก็บป้ายกำกับ: กรมท่าอากาศยาน

รับเยอะ!!! กรมท่าอากาศยาน(ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี 9-16 ตุลาคม 2560

กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 31 อัตรา

1. พนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3. บุคลากร 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4. นายช่างเทคนิค ด้านโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางโยธา สำรวจ การส่อสร้าง

5. นายช่างเทคนิค ด้านไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นายช่างเทคนิค ด้านเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเครื่องกล หรือช่างยนต์

7. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา (มีใบ ก.ว.)

8. วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ ก.ว.)

9. สถาปนิก 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)

10. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

11. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

12. นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

13. ช่างซ่อมบริภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

14. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ กรมท่าอากาศยาน อาคาร 10 ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ