คลังเก็บป้ายกำกับ: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 16ต.ค.-7พ.ย.2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดดังนี้

1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาบริหารธุรกิจทางการจลาด ทางการโฆษณา ทางการประชาสัมพันธ์

2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th หัวข้อสมัครงาน/อบรม “รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”หรือ https://dgr.job.thai.com ภายในวันที่ 16ต.ค.-7 พ.ย.60