คลังเก็บป้ายกำกับ: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(สมัครทางอีเมล์)กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9 ตุลาคม 2560

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : อายุ 22-40 ปีได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสาขาสังคมศาสตร์ พาณิชย์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-9 ต.ค.60