คลังเก็บป้ายกำกับ: กรมการข้าว

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ป.ตรี บัดนี้-6 ตุลาคม 2560

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม 1 อัตรา เงินเดือน: 16,000 บาท
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ API Service or Web Service

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไชต์ 1 อัตรา เงินเดือน: 16,000 บาท
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำเว็บไซต์

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หากมีความรู้ด้านนโยบายและแผนพัฒนาด้านการเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน: 16,000 บาท
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถพูดเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีใบขับขี่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ Automatic ได้เป็นอย่างดี

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2561-3624