คลังเก็บป้ายกำกับ: กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 20 ตุลาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เปิดรับสมัคร 16 – 20 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ที่อยู่ 19 ถนนวงเวียน 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลรับการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2560