องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-29 ตุลาคม 2560

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมติการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งรวม 4 อัตรา

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์

2. ตำแหน่งเศรษฐกร 4 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่งวิศวกร 4 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *