สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-18ต.ค.60

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ
– การศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 15 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dti.or.th/download/171006030445_3jobposting60_DIA5.pdf )

การรับสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร
– วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัคร
– วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.dti.or.th
– วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกโดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา เวลา 08.30 น . เป็นต้นไป ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
– สำหรับวันที่ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

2. การยื่นใบสมัคร
– ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (โดยถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นสำคัญ)
– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล recruitment@dti.or.th
ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 980 6688 ต่อ 1135

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *